Tovar skladom odosielame do 24 hodín počas pracovných dní.

Reklamačný formulár

Reklamačný formulár

Internetového obchodu www.modraizbicka.sk

Adresa pre komunikáciu:  Benak SK, s.r.o., Janova Ves 29, Klátova Nová Ves 958 44, Slovenská republika

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady:

 

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné..............................................................

V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

V .................................... dňa: …………………                                        

 

............................................

Podpis zákazníka